AZ EN RU

2023-cü il "Heydər Əliyev İli"dir


Ümummilli Liderin strategiyasını işləyib hazırladığı Azərbaycan səhiyyəsi dinamik inkişaf yolundadır

    Azərbaycan xalqı və dövlətinin tarixin səhnəsində özünəməxsus yer tutmasını, gerçək müstəqilliyini əldə edərək qoruyub saxlamasını təmin edən Ümummilli Lider Heydər Əliyev olub. Həm SSRİ, həm də müstəqillik dövründə Ulu Öndərin mənalı həyatı və çoxşaxəli fəaliyyəti yalnız Azərbaycan xalqının inkişafına xidmətdə keçib. Azərbaycan məhz görkəmli d..

Nəşr edilib : 27.09.2023 20:35
Ardını oxu

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təhsil siyasəti: gələcəyə ünvanlanan mükəmməl strategiya

    Azərbaycan Respublikasının siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, orada Ümummilli Lider Heydər Əliyevin siyasi iradəsi, fəaliyyəti, dərinməzmunlu ideyaları, tapşırıq və tövsiyələri, zəngin irsi özünü göstərməsin. Şübhə yoxdur ki, bu gün ölkəmizin əldə etdiyi bütün uğurları nəzərdən keçirsək, onların məhz Ulu Öndər..

Nəşr edilib : 21.09.2023 18:56
Ardını oxu

Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyası ilə başlanan uğurlu inkişaf yolu

    Məlumdur ki, neft və təbii qazı  çox vaxt planetimizin qara və mavi qızılı da adlandırırlar. Təsadüfi deyildir ki, bu gün dünyada, eləcə də bizə yaxın bölgələrdə baş verən qaynar hadisələrin arxasında, əsasən, neft amilinin durduğu, hətta siyasətdən uzaq insanlara da bəllidir. Neft amilinin dünya siyasətinə nə qədər güclü təsir göstərdiyini keç..

Nəşr edilib : 20.09.2023 02:06
Ardını oxu

Ümummilli Lider Heydər Əliyev və müasir həmkarlar ittifaqlarının yaranması

    Azərbaycanda aparılan islahatlar, düşünülmüş siyasət ölkəmizin hərtərəfli inkişafını təmin edir. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir qlobal çağırışlar əsasında zənginləşdirilərək uğurla davam etdirilən milli inkişaf strategiyası ölkəmizin və xalqımızın gələcəyinə böyük n..

Nəşr edilib : 13.09.2023 19:49
Ardını oxu

Ədəbiyyatımızı milli mənəvi sərvətimiz və ümumbəşəri dəyərlər səviyyəsinə yüksəldən dahi

Xalqımızın Ümummilli Lideri, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin digər sahələr kimi ədəbiyyatımızın da inkişaf edib, daha uca zirvələrə yüksəlməsində misilsiz xidmətləri olmuşdur. Ulu Öndər bədii ədəbiyyatımıza, ümumən, klassik irsimizə, zəngin söz sənətimizə hər zaman böyük dəyər vermişdir. Məhz Onun yüksək diqqət və qayğısı nəticəsində ədəbi..

Nəşr edilib : 04.09.2023 18:17
Ardını oxu

1991-ci ilin 3 sentyabr tarixi: Naxçıvanın və müstəqilliyimizin xilasına aparan yol

    Böyük şəxsiyyətlər tarixin müəyyən mərhələsində rol oynaya bilər, ancaq dahi şəxsiyyətlər təkcə rol oynamır, həm də bu tarixin yaradıcısına çevrilirlər. Təsadüfi deyil ki, xalqımızın Ümummilli Lideri səviyyəsinə yüksəlmiş Heydər Əliyev də əvəzolunmaz xidmətləri sayəsində ölkəmizi böyük bəlalardan xilas edərək onun müstəqilliyini təmin etmiş, Az..

Nəşr edilib : 02.09.2023 23:50
Ardını oxu

Ümummilli Liderə rəssamlığı sevdirən, zəngin memarlıq və dövlətçilik ənənələrini özündə yaşadan abidə

    “...Bu abidənin qiyməti yoxdur. Möminə xatın türbəsi XII əsrdə, orta əsrlərdə Azərbaycanın nə qədər zəngin mədəniyyəti olduğunu, doğrudan da, böyük memarlıq məktəbi olduğunu göstərir. Bu abidənin memarlıq qiyməti ilə bərabər, bizim üçün, bəlkə, daha da böyük qiyməti Azərbaycanın qədim dövlət olmasını göstərməsidir. Bu təkcə memarlığın zənginliy..

Nəşr edilib : 01.09.2023 18:29
Ardını oxu

Ömrünü xalqına həsr edən dahi insan

    Ümummilli Lider Heydər Əliyev xalqımız tərəfindən hər zaman böyük qürurla yad edilən və bütün zamanların ən böyük azərbaycanlısı olaraq milli dövlətçiliyimizin banisidir. Dahi şəxsiyyətin keçdiyi həyat yolu hər bir azərbaycanlı üçün böyük bir vətəndaşlıq məktəbidir. 2023-cü il ölkəmizdə müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu və ideoloqu Ü..

Nəşr edilib : 01.09.2023 18:05
Ardını oxu

Bir şəkildə yaşayan xatirələr...

    Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Muzeyi Ümummilli Liderin sağlığında Azərbaycanda yaradılmış ilk muzeydir. Hətta Ulu Öndər Heydər Əliyev 1999-cu ilin oktyabr ayında Naxçıvana səfəri zamanı özü də bu muzeyi ziyarət etmişdir. Muzeydə görkəmli dövlət xadiminin həyat və fəaliyyətinin bütün dövrlərinə aid qiymətli eksponatlar mövcuddur və..

Nəşr edilib : 01.09.2023 18:05
Ardını oxu

“Şərq qapısı” qəzeti də görkəmli dövlət xadiminin ideyalarından bəhrələnir

    1969-cu ildə hakimiyyətə gələn görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev milli mətbuatımızın tarixi ənənələrini inkişaf etdirməklə yanaşı, söz, mətbuat azadlığına da nail olmağı özünün prioritet vəzifəsinə çevirdi. Həyatımızın digər sahələri ilə yanaşı, mətbuatımız da hərtərəfli inkişaf yoluna qədəm qoydu, özünün qayğıkeş hamisini tapdı. Milli mətbu..

Nəşr edilib : 01.09.2023 18:00
Ardını oxu