AZ EN RU

Dövlət dəstəyi və təşəbbüskarlıq bir yerdə olanda…

Muxtar respublikada kənd turizmi inkişaf etdirilir     Turizm müasir dövrdə ən geniş yayılmış məşğuliyyət sahələrindəndir. Məlum pandemiya səbəbindən son bir neçə ildə bu sahənin inkişafında bütün dünyada axsamalar olsa da, artıq mövsümə uyğun olaraq turizm hərəkətliliyinin başlandığını hər yerdə müşahidə etmək mümkündür. Naxçıvan Muxtar Respubl..

Nəşr edilib : 02.06.2022 20:06
Ardını oxu

İstehsalçı üçün ən dəyərli mükafat keyfiyyətli məhsula sahib olmaqdır

“Sənaye ili” – 2022     Tikinti obyektlərini onsuz təsəvvür etmək mümkünsüzdür. İnşaat materialları içərisində başda, hətta birinci yerdə gəlir. Bu da təsadüfi deyil. Çünki çox sayda binaların, geniş yolların, hava limanlarının, milyonlarla kubmetr sututumuna malik anbarların, hərbi obyekt və istehkamların tikintisindən tutmuş fərdi evlərin inşa..

Nəşr edilib : 24.05.2022 20:01
Ardını oxu

Enerji təhlükəsizliyi sahəsində görülən işlər bundan sonra da regionda sabitlik və inkişafın təmin olunmasına öz töhfəsini verəcək

    “Enerji təhlükəsizliyi” anlayışı qlobal məkanda son 50 ilin daha çox işlədilən ifadəsi olsa da, vahid konseptual mənada ona hələ ki, tərif verilməyib. Bir çox kateqoriyalarda texniki, sosial-iqtisadi, siyasi-fəlsəfi mənalar daşısa da, enerji təhlükəsizliyi energetikanın texniki təyinatı olma reallığından daha çox irəli gedib. Çünki bu gün müasi..

Nəşr edilib : 13.05.2022 19:49
Ardını oxu

Darıdağ Karbon Qazı Zavodu Cənubi Qafqazda təbii yolla ən çox karbon qazı istehsal edən yeganə müəssisədir

“Sənaye ili” – 2022     2022-ci ilin “Sənaye ili” elan olunması muxtar respublikamızda fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin fəaliyyətini daha da aktuallaşdırıb. Ötən il 1 milyard 655 min 700 manatlıq sənaye məhsullarının istehsal olunduğu muxtar respublikada elə müəssisələr var ki, istehsal profillərinə görə təkcə regionumuzda deyil, ümumil..

Nəşr edilib : 04.05.2022 19:49
Ardını oxu

Ailə Təsərrüfatları İctimai Birliyi təsərrüfat subyektləri arasında əlaqələndirici rol oynayır

Mübariz Şirəliyev: ailə təsərrüfatlarının sayının artması bu sahəyə göstərilən dövlət qayğısı ilə bağlıdır     Ailə təsərrüfatları modeli bu gün muxtar respublikada əhali məşğulluğunun ən geniş yayılmış formalarından biridir. Son illərdə bu cür  təsərrüfatların sayının artması onlar arasında koordinasiyanı da zəruri edir. 2019-cu ildə yaradılmış..

Nəşr edilib : 26.04.2022 19:37
Ardını oxu

Rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal etmək əsas prioritetlərdəndir

Zamin Abbasov: Bir məhsul böyük həvəslə, sevgi ilə, diqqətlə  hazırlanmırsa, heç zaman sevilməyəcəkdir     Naxçıvanda sənaye müəssisələri çoxdur və hər il onların sayı daha da artır. Belə sahibkarlıq subyektləri içərisində daim diqqətimi çəkən bir müəssisə də var ki, onun haqqında əvvəllər də yazmışdım, daha doğrusu, fəaliyyətə başlayan zaman o..

Nəşr edilib : 11.04.2022 18:41
Ardını oxu

Tikinti-quruculuq tədbirləri iqtisadi inkişafın göstəricisidir

    Bu bir həqiqətdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük nüfuzu hələ Sovetlər Birliyi dövründə ittifaq səviyyəsində bir çox layihələrin Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında reallaşmasına imkan vermişdir. Nəticədə, yeni istifadəyə verilən böyük istehsal müəssisələri təkcə əhalinin məşğulluğunu təmin etməmiş, eyni zamanda böy..

Nəşr edilib : 03.03.2022 19:47
Ardını oxu

Muxtar respublikada həyata keçirilən sənaye siyasəti özəl sektorun inkişafına, yeni təşəbbüslərin dəstəklənməsinə və müasir idarəetmə vərdişlərinin tətbiqinə əsaslanır

“Sənaye ili” – 2022     Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixən aqrar region olsa da, zəngin sənaye ənənələri ilə seçilir. Muxtar respublikanın təbii sərvətləri hələ ötən əsrdən başlayaraq burada mineral sular, daşduz, travertin və digər sahələrin sənaye üsulu ilə istehsalına imkan verib. Keçmiş ittifaq səviyyəsində tanınan və satışı həyata keçiril..

Nəşr edilib : 24.02.2022 20:51
Ardını oxu

Ailə təsərrüfatlarının sahibkarlığın inkişafındakı rolunun artmasında dövlət qayğısı mühüm amildir

Ailə təsərrüfatlarımız     Fevralın 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov Naxçıvan Biznes Mərkəzində növbəti dəfə muxtar respublika sahibkarları ilə görüşdü. Görüşdə “Sahibkarlığın inkişafından danışarkən ailə təsərrüfatları modeli xüsusilə qeyd olunmalıdır”, – deyən Ali Məclisin Sədri qeyd etdi ki, bu gün mu..

Nəşr edilib : 10.02.2022 19:43
Ardını oxu

Naxçıvanda elektrik enerjisi istehsalının bərpa olunan enerji mənbələri hesabına şaxələndirilməsi qlobal iqlim dəyişikliyinə ən böyük töhfədir

    Hər bir ölkənin dayanıqlı inkişafında enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması ilk sırada gəlir. Çünki enerji təhlükəsizliyinə nail olmadan iqtisadi inkişafdan, iqtisadi inkişaf təmin olunmadan ümumi inkişafdan bəhs etmək mümkün deyil. Son illərdə inkişaf etmiş ölkələrin enerji istehsalında bərpa olunan mənbələrdən istifadəyə daha çox yer verilm..

Nəşr edilib : 03.02.2022 19:39
Ardını oxu