AZ EN RU

2023-cü il "Heydər Əliyev İli"dir


Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycan multikulturalizminin banisidir

    Min illər ərzində tolerantlıq və multikulturalizm ənənələrinə sadiq qalan Azərbaycan xalqı həmin ümumbəşəri dəyərləri öz tarixinin üzvi elementinə və həyat tərzinə çevirmişdir. Tariximizin hansı bir səhifəsini nəzərdən keçirsək, orada çox sayda çeşidli etnosların, fərqli mədəniyyət mənsublarının sarsılmaz bir ailədə, bütöv bir orqanizm kimi, bi..

Nəşr edilib : 27.07.2023 18:21
Ardını oxu

Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliləyən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin həyat amalının təntənəsidir

    Tarix dəfələrlə sübut edib ki, bir xalqın mövcudiyyəti onun həmrəyliyindən və bu həmrəyliyi təmin edən liderlərin dövrün məsuliyyətini öz üzərlərinə götürərək tarixi yenidən yazmaq bacarığından irəli gəlir. Bu mənada, Azərbaycan xalqı xoşbəxt xalqlardandır ki, Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyət Azərbaycanı tarixin ən çətin sınaqlarından çıxarmaq..

Nəşr edilib : 21.07.2023 21:16
Ardını oxu

1990-cı il 22 iyul – təməli Naxçıvanda qoyulan xilaskarlıq yolunun başlanğıc günü

     Azərbaycanın xilası Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu dahi şəxsiyyətin Azərbaycan naminə fəaliyyəti şərəfli xilaskarlıq və quruculuq missiyası ilə zəngindir. Bu missiyanın öz başlanğıcını götürdüyü yer isə Naxçıvandır. 1990-cı il iyulun 20-də Moskvadan Bakıya, iki gün sonra isə Naxçıvana gələn Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın ..

Nəşr edilib : 21.07.2023 21:15
Ardını oxu

Xalqa bağışlanmış ömürdən anlar: 2001-ci ilin martı

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar xalqımızın Ulu Öndərinin parlaq, zəngin və şərəfli həyat yolunun əsas məqamlarını, bənzərsiz siyasi və dövlətçilik fəaliyyətini - xalqa bağışlanmış ömrünün anlarını xronoloji ardıcıllıqla təqdim edir. X X X 1 mart. Pr..

Nəşr edilib : 21.07.2023 10:08
Ardını oxu

Dünənimizə, bu günümüzə, gələcəyimizə işıq tutan dahi ömrünə şahidlik edən isti ocağın manifesti

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin gənclik illərinin keçdiyi və  ölkəmizə rəhbərliyinin Naxçıvan dövründə yaşadığı hər iki evdən monoloq-reportaj     Düzdür, o illəri xatırlamaq xalqımız üçün çox çətindir, dözülməzdir...Ancaq düşünəndə ki, zamanın çətinlikləri, dövrün qanlı-qadalı hadisələri, zülmə məruz qalan günahsız soydaşlarımızın ərşə ucalan ..

Nəşr edilib : 17.07.2023 18:45
Ardını oxu

1969-cu il 14 iyul – milli qurtuluşa, inkişafa, Böyük Qələbəyə doğru yolun başlanğıcı...

    “Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə Heydər Əliyev özünün qeyri-adi idarəçilik bacarığı, polad iradəsi və yüksək vətənpərvərliyi sayəsində, uzaqgörən və məqsədyönlü qərarları ilə çox qısa müddətdə respublikamızda sosial-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni sahələrin inkişafında böyük sıçrayışa nail olmuşdur... Ulu Öndərin xalqın yaradıcılıq ..

Nəşr edilib : 13.07.2023 23:50
Ardını oxu

SSRİ Ali Sovetinin xalq deputatı: “Ulu Öndərlə görüşü həyatımın dönüş nöqtəsi, uğura gedən yolumun təməli adlandırıram”

    Kültəpə kəndi xalqımızın zəngin maddi irsinin, mədəniyyətinin, milli-mənəvi dəyərlərinin əvəzsiz tarixi eksponatına çevrilməklə yanaşı, həm də ölkəmizə ictimai-siyasi həyatda, elmi mühitdə mühüm rol oynayan bir sıra tanınmış şəxslər bəxş edib. Azərbaycanın Əməkdar mühəndisi Həsən Həsənov, kimya elmləri doktoru Bayram Rzayev, Əməkdar həkim İbrah..

Nəşr edilib : 13.07.2023 20:18
Ardını oxu

Heydər Əliyevin hikmətli kəlamları azad və müstəqil Azərbaycan ideyasının tərcümanı kimi

    O, bütün həyatını Azərbaycanın azad və müstəqilliyinə səbəb olacaq işlərin siyasi və ictimai üsullarla icrasına həsr edib. Xalqına və dövlətinə bütün varlığı ilə bağlı olan bu dahi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin yalnız bir müqəddəs ideyası olub: Müstəqil, azad və əbədi Azərbaycan!      Ümummilli Liderimizin həyatını və siy..

Nəşr edilib : 06.07.2023 18:30
Ardını oxu

Heydər Əliyev və İslami dəyərlər

    Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi: “Qafqazda İslamın yayılması və inkişaf etməsi Azərbaycandan başlayır. İslam Qafqaz xalqlarına səadət, xoşbəxtlik gətiribdir, inkişaf, İslami dəyərlər gətiribdir. Bu dəyərlər – müqəddəs kitabımız “Qurani-Kərim”dən gələn İslami dəyərlər Qafqaz xalqlarının milli-mənəvi dəyərlərinin əsasını təşkil edir”.     Azərba..

Nəşr edilib : 04.07.2023 21:37
Ardını oxu

Heydər Əliyevin Hikmətli Kəlamlari Azad Və Müstəqil Azərbaycan Ideyasinin Tərcümani Kimi

Ulu Öndər Heydər Əliyev bütün həyatını Azərbaycanın azad və müstəqilliyinə səbəb olacaq işlərin siyasi və ictimai üsullarla icrasına həsr edib. Xalqına və dövlətinə bütün varlığı ilə bağlı olan bu dahi şəxsiyyətin yalnız bir müqəddəs ideyası olub: Müstəqil, azad və əbədi Azərbaycan! Heydər Əliyevin həyatını və siyasi fəaliyyətini incələdikcə ins..

Nəşr edilib : 23.06.2023 12:33
Ardını oxu