AZ EN RU

İqtisadiyyat


Naxçıvan dünən və bu gün

Badamlı mədən suları zavodunun işində dönüş yaradılmalıdır Badamlı mədən suları zavodu Naxçıvan MSSR-in iri sənaye müəssisələrindən biridir. Zavod 1949-cu ildən istifadəyə verilmiş və onun normal işləməsi üçün dövlət tərəfindən kifayət qədər dövriyyə vəsaiti buraxılmışdır. Təkcə əsaslı kapital qoyuluşu işlərinə 6 milyon manat pul xərclənmişdi..

Nəşr edilib : 05.01.2022 18:53
Ardını oxu

Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm uğurlar əldə olunmuşdur

Ötən il muxtar respublikada bütün parametrlər üzrə iqtisadi sabitliyə və davamlı inkişafa nail olunmuş, digər sahələr kimi, kənd təsərrüfatının da inkişaf etdirilməsi, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də diqqətdə saxlanılmışdır. Belə ki, 2021-ci ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 64 min hektardan artıq sahədə əkin aparılmışdır. Əkilmiş sah..

Nəşr edilib : 05.01.2022 18:42
Ardını oxu

Heyvandarlığın inkişafına ailə təsərrüfatları da öz töhfəsini verir

Muxtar respublikanın digər bölgələrində olduğu kimi, Şərur rayonunda da kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrindən biri kimi heyvandarlıq da sürətlə inkişaf etdirilir. Heyvandarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan təsərrüfat adamlarına lazımınca dəstək göstərilməsinin nəticəsidir ki, rayonun kəndlərində heyvandarlıqla məşğul olan ailə təsərrüfatlarının say..

Nəşr edilib : 19.11.2021 20:33
Ardını oxu

Zəngin meyvəçilik ənənələri bu gün də yaşadılır

Ailə təsərrüfatlarımız Meyvəçilik ta qədimdən ölkəmizdə əsas təsərrüfat sahəsi olub. Təbii iqlim şəraiti, əhalinin tarixi məşğuliyyət vərdişləri bu sahənin təsərrüfat əhəmiyyəti ilə yanaşı, onun maddi mədəniyyət nümunəsinə çevrilməsinə də imkan verib. Tarixi məlumatlara görə, bir sıra meyvələr – üzüm, alma, armud, alça, nar və heyva məhz bizim ö..

Nəşr edilib : 18.11.2021 21:18
Ardını oxu

Pərakəndəçilik sektoru geniş inkişaf perspektivlərinə malikdir

Muxtar respublikamızda pərakəndəçilik sektoru ilə bağlı mövzulara bir neçə dəfə toxunmuşuq. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki pərakəndəçilik bu gün artıq həyatımızın bir parçasına çevrilib və bu sektor olmadan iqtisadiyyatın inkişafı mümkün deyil və əbəs yerə onu “biznesin güzgüsü” adlandırmırlar. Pərakəndəçilik sektoru istehsalçı ilə istehlakçını görüşd..

Nəşr edilib : 08.07.2021 20:33
Ardını oxu

Bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə muxtar respublikanın energetika infrastrukturunda mühüm yer tutur

İyunun 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk dəfə olaraq yeni Külək-Günəş Hibrid Elektrik Stansiyası istifadəyə verildi. Elektrik enerjisinə olan tələbatın 50 faizdən çoxunun bərpa olunan enerji mənbələri hesabına ödənilən muxtar respublikada yeni tip stansiyanın quraşdırılması həm də qədim diyarda innovativ layihələrin həyata keçirilməsi baxım..

Nəşr edilib : 01.07.2021 19:32
Ardını oxu

Bol məhsul üçün münbit torpaq lazımdır

Muxtar respublikamızda bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər bəhrələrini verməkdədir Bu il də muxtar respublikanın torpaq mülkiyyətçilərinin çəkdikləri zəhmət hədər getməyib. Günü-gündən yetişdirilib ərsəyə gətirilən kənd təsərrüfatı məhsulları dükan-bazarlarımızı, ticarət obyektlərimizi zənginləşdirməkdədir. Bu zənginliyi yaradan insanlar o..

Nəşr edilib : 30.06.2021 19:59
Ardını oxu

Ailə təsərrüfatları ən dayanıqlı biznes formasıdır

Bu gün inkişaf etmiş ölkələrdə özəl sektorun əsası ailə təsərrüfatları və belə təsərrüfatların özəyini təşkil edən ailə biznesi üzərində qurulub. Ailə təsərrüfatlarının yaradılması və inkişafı yeni istehsal müəssisəsi yaratmadan məşğulluq problemlərini həll etdiyindən və əhali gəlirlərinin artmasına müsbət təsir göstərdiyindən son illərdə muxtar re..

Nəşr edilib : 09.06.2021 19:28
Ardını oxu

Yeni Günəş Elektrik Stansiyası Naxçıvanda yaşıl texnologiyaların inkişafına böyük diqqətin nəticəsidir

Bu gün dünyanın iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkələrinin hər biri dayanıqlı enerji təhlükəsizliyinə malikdir. Xüsusilə enerji istehsalında bərpa olunan mənbələrdən istifadə edilməsi bu gün dünya enerji sektorunda yeni seqment kimi hər gün öz əhəmiyyətini daha da artırmaqdadır. Təsadüfi deyil ki, ABŞ, Almaniya, Finlandiya, Norveç, Danimarka, Yapo..

Nəşr edilib : 07.06.2021 18:55
Ardını oxu

Muxtar respublikamız sosial-iqtisadi inkişafın yeni mərhələsində

Artıq bir aya yaxındır ki, hər bir naxçıvanlı may ayının 10-da muxtar respublikada səfərdə olmuş ölkə başçısının qədim diyarımızda gedən qurub-yaratmaq proseslərinə verdiyi yüksək dəyərin sevincini yaşayır: “Təəssüratlarım çox müsbətdir. Hər zaman Naxçıvanda olanda, buradakı inkişafı görəndə çox sevinirəm. Bu, mənim Naxçıvana 15-ci səfərimdir və hə..

Nəşr edilib : 01.06.2021 20:03
Ardını oxu