AZ EN RU

Məzunlarını nurlu sabahlara aparan elm, təhsil məbədgahı nailiyyətləri ilə ilk sıradadır

    Mənə doğma olan bu küçələrdən, səkilərdən, yollardan, qarşısında qayğısız şagirdi kimi yox, onun elmindən bəhrələnmiş jurnalist kimi dayandığım bu binadan beş ildir ki, ayrılmışam. Amma heç zaman köhnəlməyən, unudulmayan xatirələri ömür kitabımda daim vərəqlənir. Sanki dünən yaşamışam bu hissləri... əynimdə səliqəli forma, əlimdə bir dəstə çiçə..

Nəşr edilib : 07.09.2023 18:02
Ardını oxu

Sevgim də, ruhum da ancaq Vətəndir...

    Qarşımdakı bu kitab alimlər diyarının elm dəryasında bir Günəştək parlayan yüzlərlə, minlərlə ziyalımızdan birinin, muxtar respublika, eləcə də ölkə ictimaiyyətinin yaxşı tanıdığı qayğıkeş müəllim ömründən, əsl ziyalı-alim məqamından, professor Elbəyi Maqsudovun həyatından bəhs edir. Elbəyi müəllimi mən şəxsən tanımamışam, ali təhsil aldığım il..

Nəşr edilib : 22.08.2023 20:00
Ardını oxu

Şəhərimizin zəhmətsevər, sadə qəhrəmanları

    Hələ həyatı tam dərk etmədiyimiz andan, qayğısız uşaqlığımızın keçdiyi dövrlərdən başlayır bu sual ətrafındakı düşüncə. İllər ötdükcə düşünüb ya cavabını tapırıq, ya da bu günümüzdən dünənə açılan pəncərədə onu xoş bir xatirə kimi ağlımızda saxlayırıq, amma hər zaman öz daxili dünyamızda bu suala cavab axtarırıq: – Kimdir qəhrəman? İllərboyu na..

Nəşr edilib : 15.08.2023 19:09
Ardını oxu

Dəyərli tədqiqat əsəri cəmiyyətimizdə mənəvi tərbiyənin aşılanmasına böyük töhfə verir

    Ölkəmizin müasir təhsil ənənəsində mənəvi tərbiyənin araşdırılması, tədqiqi və öyrənilməsi böyük yer tutur. Bu sahədə uzun illər ziyalılarımız dəyərli əsərlər, müxtəlif sahələri əhatə edən didaktiv materiallar, məqalələr və bir sıra ədəbi məcmuələr çap ediblər. Bu əsərlərin hər biri ölkəmizdə nümunəvi və dərin biliklərə malik pedaqoji elmin əsa..

Nəşr edilib : 09.08.2023 19:06
Ardını oxu

Mübarizlikləri, qəhrəmanlıqları qədər zəhmətsevərlikləri ilə də öyünən sədərəklilər

  Halal çörəyə bağlı ömür sahiblərindən müsahibə   Yolumuz muxtar diyarımızın qəhrəmanlıq qalasına, düşmənin bir addımlığında od-alov kimi dayanan, nə dünən, nə də bu gün əqidəsindən üzü dönən Sədərəyədir, şəhidlər yurdu Sədərəyə... Hələ ötən əsrin 90-cı illərindən bu yerin insanları əsl vətənpərvərlik nümunəsi göstərdi, mənfur düşmənin başların..

Nəşr edilib : 07.08.2023 20:24
Ardını oxu

Təbrizi Təbrizə qol-qanad deyim…

Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm, Təbrizim Ata-babalarımızdan belə bir deyim var: “...qonşun pisdir köç qurtar”. Lakin xalqımızın tarixi taleyinə yazılmış bir çox hadisələr göstərdi ki, reallıqlar heç də bu məsəldə deyildiyi qədər sadə və asan deyil. Çünki min illərboyu bu torpaqlarda kök salmış, milli-mənəvi dəyərləri, tarixi soykökü ilə varlığı..

Nəşr edilib : 02.08.2023 19:47
Ardını oxu

İngilisdilli Tibb ixtisasının açılması Naxçıvan Dövlət Universitetinin bu sahədəki kadr potensialının formalaşmasına böyük töhfə verəcək

    Ötən günlərdə qəzetimizdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb ixtisası tələbələrinin qardaş Türkiyə Respublikasının bir neçə ali təhsil müəssisəsində keçdikləri istehsalat təcrübəsi və onların maraqlı təəssüratları barədə geniş məqalə dərc etmiş, bu sahədə kadr hazırlayan peşəkar alimlərimizin müsahibəsindən yola çıxaraq ali təhsil ocağında ya..

Nəşr edilib : 31.07.2023 19:45
Ardını oxu

İstehsalat təcrübəsi maraqlı və yaddaqalan olub

    Ölkəmizin öncül ali təhsil müəssisələrindən biri olan Naxçıvan Dövlət Universitetində bir çox ixtisaslar üzrə nəzəriyyə və praktikanın üzvi sintezinin aparılması artıq öz bəhrələrini verməkdədir. Onu da qeyd edək ki, ali təhsil ocağının bir neçə prestijli ixtisasında təhsil alanlar universitetin sıx əlaqə saxladığı xarici ölkə ali təhsil müəssi..

Nəşr edilib : 25.07.2023 18:24
Ardını oxu

Dünənimizə, bu günümüzə, gələcəyimizə işıq tutan dahi ömrünə şahidlik edən isti ocağın manifesti

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin gənclik illərinin keçdiyi və  ölkəmizə rəhbərliyinin Naxçıvan dövründə yaşadığı hər iki evdən monoloq-reportaj     Düzdür, o illəri xatırlamaq xalqımız üçün çox çətindir, dözülməzdir...Ancaq düşünəndə ki, zamanın çətinlikləri, dövrün qanlı-qadalı hadisələri, zülmə məruz qalan günahsız soydaşlarımızın ərşə ucalan ..

Nəşr edilib : 17.07.2023 18:45
Ardını oxu

Maarif və mədəniyyət asimanının parlayan ulduzları, bəşəri dəyərlərin ulu carçıları

Əziz Şərif və Qurbanəli Şərifzadə ilə məzarüstü söhbət... Bu ünvanın yaşı bəlkə də min illərə dayanır, bilmirəm...Lakin hər dəfə ora ayaq basanda, bir gün əbədi həyata yola salınacağımız bu yerin görüşünə gedəndə sanki mənəvi aramlıq tapıram. Heç zaman sükutunu pozmayan sakinlərin söhbətini dinləyə-dinləyə gəzir, axtarır, hərdən bir tanıdığım ya..

Nəşr edilib : 13.07.2023 16:02
Ardını oxu