AZ EN RU

Ölkə başçımızın Almaniyaya səfəri Azərbaycan diplomatiyasının uğuru kimi tarixə düşdü

    Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 18-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin Almaniyaya işgüzar səfəri uzun illərdir, bünövrəsi qoyulan Azərbaycan-Avropa, habelə Azərbaycan-Almaniya siyasi əlaqələrinin daha bir uğurlu təzahürü kimi özünü göstərdi. Əlverişli coğrafi-geosiyasi məkanda, tranzit yolların üzərində ..

Nəşr edilib : 23.02.2023 20:44
Ardını oxu

“Bir millət iki dövlət!” şüarı iki qardaş ölkənin münasibətini əks etdirdiyi kimi, həm də sarsılmaz iradənin, həmrəylik və tək amala sadiqliyin nümunəsidir

    Xalqımızın tarixi, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərində, eləcə də həyat və məişətində türk etnosunun böyük rolu olmuşdur. Böyük Səlcuq sultanlığının Anadolu torpaqlarındakı hökmranlığından tutmuş, Əmir Teymurun Ankara düzündəki qanlı cənginə, Şah İsmayılın Çaldıran çölündəki şücaətinə, Nadir şahın Muğan yaylağındakı ilqarına, Hacı Çələbinin ..

Nəşr edilib : 15.02.2023 21:32
Ardını oxu

Tikintidə əsas məqsəd insan həyatı və təhlükəsizliyi olmalıdır - FOTOLAR

Bəs buna Naxçıvanda necə əməl edilir     Bina inşa edib, yurd-yuva salmaq insan həyatının ən vacib  tələbatlarından biridir. Hələ Nuh Peyğəmbərdən bu yana insan ayaq basdığı hər yerdə məskən salıb, yaratdığı əsərlərlə özündən sonra bir yadigar qoymağa çalışıb. Elə “Biz ölürük, əsər qalır yadigar” düşüncəsi ilə tikilmiş XII əsr Azərbaycan memarlı..

Nəşr edilib : 14.02.2023 20:59
Ardını oxu

Tələbə-Gənclər Təşkilatının qazandığı uğurlar ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil siyasətinin bəhrəsidir

    Hər bir xalqın tarixində baş verən siyasi hadisələr onun taleyinə müxtəlif tərəflərdən ciddi təsir göstərir. Azərbaycan xalqı son iki əsrdə çox belə siyasi hadisənin şahidi olub. Təkcə XX əsrdə Azərbaycanın siyasi mühiti dəfələrlə dəyişib. Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, sonradan Azərbaycanda sovet h..

Nəşr edilib : 06.02.2023 19:15
Ardını oxu

Vətənin vüsal günü, Dahi Rəhbərin dünyaya ünvanlanmış mesaji, və ya

Zəngəzura qayıdışın bəyanatı     Tarix binə olandan bəri dünyada xeyirlə yanaşı, şər də mövcud olub, yalanla həqiqət, xofla cəsarət, əyriylə düz və igidliklə qorxaqlıq hər bir xalqın alnına yazılan yazı, hətta bir dövlətin taleyini həll edən başlıca faktor olub. Cəmiyyət olub ki, işğalçılıq meyilləri, tamahkar əqidəsi, saxta iddiaları ilə, necə ..

Nəşr edilib : 31.01.2023 20:46
Ardını oxu

Birlik, mübarizlik, qəhrəmanlıq simvoludur həmrəyliyimiz

Zəfər Abidəsi qarşısında düşüncələr...     Səhərin erkən saatlarıdır... Ətrafa hakim kəsilmiş sükutu qışın həzin melodiyası, havada olan sərin mehin simfoniyası pozur. Yolboyunca uzanan ağaclara, günün bu saatında işinə tələsən çöhrələri nurlu, əlləri ruzi-bərəkət ətirli zəhmətsevər insanlara tamaşa edə-edə bir ünvanın yolunu tutmuşam. Hava soyu..

Nəşr edilib : 27.12.2022 22:20
Ardını oxu

Ümmanlartək coşub-çağlamaq arzulu Qanun Ümman yaradıcılığı

    Onunla ilk tanışlığımız nə az, nə çox düz 7 il bundan əvvələ təsadüf edib. Həmin illərdə o, indi olduğu kimi öz işində canla-başla çalışan gənc müəllim, mən isə doğma dilimizin, ədəbiyyatımızın sirlərini ondan öyrənməyə çalışan şagird idim. İlk tanışlıqdan müsahiblərinin daxili dünyasında müsbət təəssürat yaradan, şagirdlərinə elmin və helmin s..

Nəşr edilib : 21.12.2022 20:18
Ardını oxu

Azadlıq mücadiləsinin qəhrəmanlıq salnaməsi – Kəlbəcər

    Tarixboyu zəngin təbiəti, milli-mənəvi dəyərləri, yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə seçilən, dünyada tayı-bərabəri olmayan yurdumuzun və ona xüsusi özünəməxsusluq qazandıran, taleyinə həkk olan xalqımızın qəhrəmanlığı, mətinliyi, mübarizliyi haqqında çox deyilib, çox yazılıb. O xalq ki ərazisini, ovuc-ovuc qurub-yaratdığı torpağını, qəhrəman öv..

Nəşr edilib : 24.11.2022 20:21
Ardını oxu

Naxçıvanın quru mürəbbələri ən faydalı qənnadı məhsuludur

    Ailə təsərrüfatları hazırda muxtar respublikamızda geniş yayılmış mütərəqqi təsərrüfat sahələrindən biridir. Son illərdə aqrar sahədə çalışan təsərrüfat sahiblərinə dövlət dəstəyi nəticəsində güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, istehsal olunan məhsulların qablaşdırılması, dizaynının tərtib edilməsi, taralarla təchizat və satış üçün əlveri..

Nəşr edilib : 23.11.2022 19:23
Ardını oxu

Əlincə qalasından səslənən Vətən sevgisi və ya dağlar qoynunda əbədiləşən şəhidlərin xatirəsi

    Tarixin bütün dövrlərində mətinliyi, mübarizliyi, azadlıqsevərliyi ilə seçilən xalqımız həm də iradəsi, dəyanəti, döyüş meydanında göstərdiyi şücaəti ilə şöhrət qazanıb, adı Zəfərlə qoşalaşıb, mərdliklə, mübarizliklə bütünləşib. Yeraltı və yerüstü sərvətləri, bəşəri dəyərləri, elm-irfan ocaqları, sənət məbədgahları ilə bədnam qonşuların, habelə..

Nəşr edilib : 10.11.2022 20:46
Ardını oxu