AZ EN RU

2023-cü il "Heydər Əliyev İli"dir


Xalqa həsr olunmuş ömür

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə  (1969-1982) ölkəmizin gələcək müstəqilliyi naminə misilsiz xidmətlər göstərmişdir     1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi təyin edilən gündən öz azad fikirləri ilə seçilən Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən çox reallığ..

Nəşr edilib : 22.05.2023 16:21
Ardını oxu

Xoşbəxtliyin bir anı....Ulu öndərlə bağlı xatirəyə dönən görüş...

Həyat bəzən bizi mükafatlandırır. Həm də gözləmədiyimiz məqamda sanki sehrli toxunuşu ilə bizi arzuladığımız, amma xəyalımıza belə gətirə bilmədiyimiz xoşbəxtlik məqamına çatdırır. Xoşbəxt olmaq üçün hərənin bir şeyə ehtiyacı olur. Kimisi şan-şöhrət, kimisi pul, kimisi vəzifə, kimisə bu saydıqlarımla deyil sadəcə həyatlarında bir ömürə yetəcək bir ..

Nəşr edilib : 18.05.2023 12:37
Ardını oxu

Müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin qurucusu

    Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevi anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə dərin hörmət və ehtiram hissi ilə anmaq, düşüncə və prinsiplərinə sahib çıxmaq bu dahi şəxsiyyəti sonsuzadək yaşatmaq deməkdir. Ötən 100 ilə nəzər saldıqda Azərbaycan tarixinə Heydər Əliyev qədər müdrik, uzaqgörən liderin gəlmədiyini görmək olar.     Ölkəmiz müstəqil..

Nəşr edilib : 17.05.2023 20:09
Ardını oxu

Ulu Öndər Heydər Əliyev və Azərbaycan muzeylərinin təşəkkülü

Tarixi mənbələrdən məlumdur ki, ölkəmizdə muzeylər keçmiş dövrlərdən müxtəlif hökümdarların saraylarında, məscid və ibadət yerlərində, ayrı-ayrı dövrlərə aid qiymətli əşyaların, sənət nümunələrinin qorunub saxlanması ilə yaranmışdır. Həmin nümunələr arasında nadir Azərbaycan xalçaları, rəsm əsərləri, heykəltəraşlıq, bəzək əşyaları, silahlar, müxtəl..

Nəşr edilib : 17.05.2023 14:21
Ardını oxu

Azərbaycanın bankçılıq sisteminin inkişaf strategiyasında Heydər Əliyev irsi

    Güclü bir dövlət üçün onun iqtisadiyyatı mühüm amil sayılır. Dövlətin iqtisadi inkişafı əhalinin rifah səviyyəsini təmin etmək üçün də vacib bir faktordur. İqtisadi inkişaf üçün isə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi və effektiv idarəetmə strukturlarının yaradılması da mütləqdir. İqtisadi inkişaf üçün böyük potensiala malik olan ölkəmizi ..

Nəşr edilib : 12.05.2023 22:46
Ardını oxu

Ulu Öndər Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz

Hər bir xalqın tarixi keçmişi onun milli-mənəvi dəyərlərində əks olunur. Milli-mənəvi dəyərlər isə xalqın dili, ənənəsi, tarixi və s. kimi faktorlardır. Xalqın milliliyinin qorunması onun gələcəyə doğru inkişafını da təmin edir. Millətin qədim təsəvvürlərinin əks olunduğu adət-ənənələrinin müasir dövrlərdə də icrası heç də həmişə mümkün olmur. Bu m..

Nəşr edilib : 10.05.2023 16:20
Ardını oxu

Müstəqil Azərbaycanın siyasi zəfərlər epopeyası

Dəyirmi masa     “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində muxtar respublikamızda keçirilən bir-birindən rəngarəng tədbirlər xalqımızın dahi oğluna və ən böyük Azərbaycanlıya dərin minnətdarlığın, ehtiram və məhəbbətin bariz ifadəsi kimi tariximizin yeni səhifəsini yazır. Biz də “Şərq qapısı” qəzeti olaraq həmişə mətbuata böyük dəyər vermiş və qayğı göst..

Nəşr edilib : 09.05.2023 22:20
Ardını oxu

Azərbaycan diplomatiya tarixinin Heydər Əliyev mərhələsi

    Müstəqillik hər bir xalqın ən əziz nemətidir. Əsrlərboyu tarixin şahidlik etdiyi müharibələr və mübarizələrin əsası dünya xalqlarının müstəqillik istəyindən qaynaqlanmışdır. Lakin müstəqilliklə yanaşı, onu qoruyub saxlamaq da bir o qədər çətin prosesdir. Bu müqəddəs yolda xalqımız olum ya ölüm mübarizəsi keçib. Bu çətin prosesdə xalqının fədais..

Nəşr edilib : 09.05.2023 21:12
Ardını oxu

Heydər Əliyevin milli irsimizin tədqiqinə qayğısı

    Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyinə qovuşması ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələrində islahatların aparılmasını zəruri etmişdi. Xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev 1993-cü ildə respublika Prezidenti seçildikdən sonra bu islahatları ardıcıl şəkildə həyata keçirməyə, ölkəmizin beynəlxalq mövqeyini qorumağa, daxili vəziyy..

Nəşr edilib : 09.05.2023 19:53
Ardını oxu

Əsrlərə sığmayacaq əbədiyaşarlıq, liderlik zirvəsi

    Hər bir xalqın varlığı onun birliyi, bu birliyi təmin edən liderlərinin güclü idarəçilik bacarığı ilə tarix səhnəsində tutduğu mövqe ilə ölçülür. Azərbaycan xalqı da xoşbəxt xalqlardandır ki, bu xalqın ən keşməkeşli tarixi dövrlərində onu zamanın ən ağır sınaqlarından üzüağ çıxararaq mövcudluğunu təmin edən Heydər Əliyev kimi dahi lideri olub. ..

Nəşr edilib : 09.05.2023 19:50
Ardını oxu