AZ EN RU

2023-cü il "Heydər Əliyev İli"dir


Heydər Əliyevin milli irsimizin tədqiqinə qayğısı

    Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyinə qovuşması ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələrində islahatların aparılmasını zəruri etmişdi. Xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyev 1993-cü ildə respublika Prezidenti seçildikdən sonra bu islahatları ardıcıl şəkildə həyata keçirməyə, ölkəmizin beynəlxalq mövqeyini qorumağa, daxili vəziyy..

Nəşr edilib : 09.05.2023 19:53
Ardını oxu

Əsrlərə sığmayacaq əbədiyaşarlıq, liderlik zirvəsi

    Hər bir xalqın varlığı onun birliyi, bu birliyi təmin edən liderlərinin güclü idarəçilik bacarığı ilə tarix səhnəsində tutduğu mövqe ilə ölçülür. Azərbaycan xalqı da xoşbəxt xalqlardandır ki, bu xalqın ən keşməkeşli tarixi dövrlərində onu zamanın ən ağır sınaqlarından üzüağ çıxararaq mövcudluğunu təmin edən Heydər Əliyev kimi dahi lideri olub. ..

Nəşr edilib : 09.05.2023 19:50
Ardını oxu

Xalq Heydər söyləyəcək!..

    Ən ülvi hisslərlə anıram o günü, o anı, o məqamı... Bir neçə saniyəlik görüş necə olub ki, qəlbimdə bu qədər əziz, bu qədər doğma  hisslərə çevrilib? Axı mən hələ onda balaca bir uşaq idim. O əzəməti, o vüqarı, o dahiliyi uşaq ağlımla necə dərk edə bilmişdim?.. İndiki kimi xatırladığım və hər xatırladıqca həyəcanlandığım 1999-cu ilin oktyabr ay..

Nəşr edilib : 09.05.2023 17:01
Ardını oxu

Ümummilli Lider ölkəmizdə demokratik dəyərlərə əsaslanan hüquq və məhkəmə sisteminin yaradıcısıdır

    Hər bir xalqın müstəqilliyi üçün obyektiv zəminin formalaşması müəyyən mənada dahi şəxsiyyətin varlığı ilə bağlıdır. Siyasi baxışlarından asılı olmayaraq, əksər elm xadimləri etiraf edir ki, zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycan xalqı üçün belə böyük tarix ötən əsrin ikinci yarısında – Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1969-cu ilin 14 i..

Nəşr edilib : 08.05.2023 22:19
Ardını oxu

Ulu Öndərimizin irsi biz gənc nəslin milli-mənəvi dəyəridir

Bu il Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə ölkəmizin hər yerində və onun hüdudlarından kənarda hər bir azərbaycanlının yüksək ehtiramı və dərin minnətdarlıq hissi ilə geniş qeyd olunur. 10 may 1923-cü ildə Naxçıvanda dünyaya göz açan bu böyük şəxsiyyət sadə, zəhmətkeş bir azərbaycanlı ailəsinin öv..

Nəşr edilib : 08.05.2023 16:05
Ardını oxu

Azərbaycan xalqının arzularını reallaşdıran LİDER

    Tarix dəfələrlə sübut edib ki, xalqın vahid məqsədlər uğrunda birləşməsi üçün zəruri olan milli birlik böyük siyasi dühaların yaratdığı ideologiyalarda reallaşır. XX əsrdə xalqımızla bağlı bu şərəfli missiyanı Ümummilli Lider Heydər Əliyev həyata keçirmişdir. Ulu Öndərimiz həyatının bütün dövrlərində milli ideologiyanın formalaşması və möhkəmlə..

Nəşr edilib : 08.05.2023 12:21
Ardını oxu

Ulu öndər Heydər Əliyev və türk dünyasi məsələləri

Heydər Əliyevin  formalaşdırdığı və inkişaf etdirdiyi azərbaycançılıq fəlsəfəsi Azərbaycanın müasir dünyada xüsusi rolunu və xidmətini müəyyən etmiş, milli dövlətçiliyimizin bünövrəsini möhkəmləndirmiş, dünya azərbaycanlılarının və türk dövlətlərinin həmrəyliyi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Azərbaycanı müstəqil dövlət quruculuğuna aparan yol məhz ..

Nəşr edilib : 08.05.2023 12:19
Ardını oxu

Milli mədəniyyətimizin hamisi

    Bu il xalqımız Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin 100 illik yubileyini böyük fərəh və minnətdarlıq hissilə qeyd edir. Bu da təsadüfi deyil. Çünki dahi insanın Azərbaycan xalqının tarixi taleyində müstəsna rol oynaması, həyat və fəaliyyətinin çoxcəhətliliyi bizim öyrənməli olduğumuz çox müsbət keyfiyyətlərin mövcudluğu ilə əlaqədardır.      ..

Nəşr edilib : 06.05.2023 00:08
Ardını oxu

Tariximizin Heydər Əliyev dövrü

azadlıq amalı və tərəqqi uğrunda mübarizədir     O şəxsiyyətlər tarixdə Peyğəmbər kimi böyük bir ad daşımaq hüququ qazanırlar ki, onların həyat və fəaliyyəti böyük və ülvi amallar üzərində qurulur: insanın insan kimi yaşaması uğrunda mübarizə aparmaq, onun hüquqlarının təminatçısı vəzifəsini yerinə yetirmək, haqqın və ədalətin zəfər çalmasına na..

Nəşr edilib : 06.05.2023 00:05
Ardını oxu

Müasir gənclər siyasətinin banisi

    1993-cü ildə hakimiyyətə geri dönüşü ilə Azərbaycanı parçalanma və məhvolma təhlükəsindən xilas edən xalqın böyük oğlu Heydər Əliyev bu uğurlu qayıdışı gələcəyin memarı olan gənclərə ərməğan etdi.       Gənclər bu ölkənin ən qiymətli sərvəti, gücü və ümididir. Gənclik bir millətin yüksəlməsində ən mühüm faktor olmaqla yanaşı, cəmiyyətin özülüd..

Nəşr edilib : 05.05.2023 23:56
Ardını oxu