AZ EN RU

İqtisadiyyat


Muxtar respublikada əhalinin ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi üçün bir sıra işlər görülür

    Muxtar respublika iqtisadiyyatında böyük çəkiyə malik olan kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edir. Artan inkişaf göstəriciləri arasında kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisinin olması isə təsadüfi deyil. Əhalinin ərzağa olan tələbatını, əsasən, öz potensialı və imkanları hesabına ödəyə bilməsi üçün muxtar respublikada kənd təsərrüfatının inkişaf etd..

Nəşr edilib : 05.07.2022 18:44
Ardını oxu

Meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı yerli emal müəssisələrinin fəaliyyətini stimullaşdırır

“Gəmiqaya Meyvə Məhsulları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bu işə öz töhfəsini verir      Meyvəçilik tarixən Naxçıvanda əhalinin əsas məşğuliyyət sahələrindən olub. Bu regionun iqlimi, torpaqların münbitliyi meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişaf etdirilməsi üçün münbit zəmin yaradıb. Son illərdə muxtar respublikamızda kənd təsərrüfatının müxtəli..

Nəşr edilib : 04.07.2022 18:58
Ardını oxu

İqtisadiyyatın əhəmiyyətli sahəsinin inkişafı diqqətdə saxlanılır

     2022-ci ilin ilk rübündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının göstəricilərinə baxdıqda aydın olur ki, muxtar respublikada əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatında mühüm yer tutan kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə ardıcıl tədbirlər davam etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci il 12 ..

Nəşr edilib : 01.07.2022 18:08
Ardını oxu

Yaşayış məntəqələrində infrastruktur yenilənir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 29 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın uğurlu icrası qədim diyarın iri yaşayış məntəqələrindən olan Babək rayonunun da davamlı inkişafını təmin edib.      Artan əhali sayı və sosi..

Nəşr edilib : 01.07.2022 18:06
Ardını oxu

Qapalı suvarma şəbəkəsindən istifadə kənd təsərrüfatının inkişafına mühüm töhfədir

Babək rayonunda yeni qapalı suvarma sistemlərinin qurulması 490 hektar ərazini su ilə təmin edəcək     Muxtar respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində davamlı tədbirlər görülür. Kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilir, məhsul istehsalı artırılır. Bu işlərin həyata keçirilməsində meliorasiya və irriqasiya tədbirləri xüsusi yer..

Nəşr edilib : 30.06.2022 21:37
Ardını oxu

“Naxçıvan Saray” kompleksi: dəbdəbə, stil və yüksək xidmətin zəmanəti

    Müasir dövrdə otelçiliyin ən geniş yayılmış nümunələrindən biri də “Saray”lar, yəni “Palace”lardır. Dünyaca məşhur brend otellərdən fərqli olaraq “Palace”lar daha çox yerləşdiyi şəhərlərin adları üzərində assosiasiya olunur. İlk dəfə Fransa mehmanxana sənayesində işlənilmiş “saray” termini dəbdəbə, stil və ən yüksək xidmətin zəmanəti kimi, 2010..

Nəşr edilib : 30.06.2022 21:32
Ardını oxu

Rabitə xətlərində təmir-bərpa işləri davam etdirilir

    Sədərək rayonunda digər sahələrdə olduğu kimi, rabitə və yeni texnologiyalar sahəsində də sürətli inkişaf müşahidə olunur. Həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar rabitə sahəsinin inkişafına əsaslı zəmin yaradıb, ən müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi ilə telekommunikasiya xidmətlərinin çeşidinin və keyfiyyətinin artırılması istiqamətin..

Nəşr edilib : 30.06.2022 18:45
Ardını oxu

Muxtar respublikamızda həyata keçirilən yenidənqurma, bərpa işləri prioritet istiqamətlərdəndir

    Muxtar respublikamızda həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən birini yaşayış məntəqələrimizin müasir üslubda, günün tələbləri səviyyəsində qurulmasına şərait yaradan tikinti, bərpa və yenidənqurma işləridir. Bu uğurlu proseslərin nəticəsində artıq şəhərimizdə Avropa standartlarına cavab verən infrastruktur, yaraşıqlı park və xiyabanlar, istirahət ..

Nəşr edilib : 30.06.2022 18:43
Ardını oxu

Muxtar respublikada qəbul olunan Dövlət proqramlarında sənayenin xüsusi yeri var

“Sənaye ili” – 2022     Sənaye iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən biridir. Bu sahənin inkişaf etməsi cəmiyyətdə istehsal gücünün artmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.  Sənaye dedikdə, gözümüzün qabağında müəssisələrin, zavodların, fabriklərin toplusu canlanır. O, əsasən, iki böyük sahəyə ayrılır: emal və hasilat sənayesi. Son dövrlərə qə..

Nəşr edilib : 29.06.2022 19:06
Ardını oxu

Ordubadın ləziz meyvəsi ərik

    Muxtar respublikamızda meyvəçilik və tərəvəzçilik əhalinin əsas məşğuliyyət sahələrindəndir. Diyarımızın torpaq-iqlim şəraiti burada müxtəlif meyvə, giləmeyvə ağaclarının yetişdirilməsinə, inkişafına,  bol və yüksəkkeyfiyyətli məhsul verməsinə əlverişli imkanlar yaradır. Ona görədir ki, muxtar respublikamızın hansı bölgəsinə üz tutsaq, meyvə ba..

Nəşr edilib : 29.06.2022 18:43
Ardını oxu