AZ EN RU

2023-cü il "Heydər Əliyev İli"dir


Heydər Əliyev Azərbaycançılıq məfkurəsini milli ideologiya səviyyəsinə yüksəldən dahi şəxsiyyətdir

    Müasir dünyada təzahür edən və böyük rola malik ideoloji cərəyanlardan biri milli ideologiyadır. Milli ideologiya, hər şeydən əvvəl, milli dəyərlərin bu və ya digər səviyyədə başa düşülməsini ehtiva edir. Daha dəqiq desək, müəyyən tarixi şəraitdə yaranmış milli ideologiya mədəni normalarla və milli-mənəvi dəyərlərlə əhatə olunmuş milli özünüdər..

Nəşr edilib : 31.03.2023 17:00
Ardını oxu

Heydər Əliyev siyasətinin işığı Naxçıvanı nurlu sabahlara çıxarıb

    Dörd-beş il bundan əvvəl baş redaktor daxili telefonla məni otağına çağıraraq otaqda əyləşmiş polis polkovniki rütbəli bir nəfərlə tanış etdi. Qısa tanışlıq tez bir zamanda yaxın dostluğa çevrildi. Mətləbdən uzaqlaşmadan deyim ki, polis polkovniki Rahib Qarayev Laçın rayonunda doğulub, uşaqlıq illəri orada keçib. Ailəsi ilə Bakıya köçüblər. Ali..

Nəşr edilib : 31.03.2023 16:57
Ardını oxu

Ulu Öndər Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz

Hər bir xalqın tarixi keçmişi onun milli-mənəvi dəyərlərində əks olunur. Milli-mənəvi dəyərlər isə xalqın dili, ənənəsi, tarixi və s. kimi faktorlardır. Xalqın milliliyinin qorunması onun gələcəyə doğru inkişafını da təmin edir. Millətin qədim təsəvvürlərinin əks olunduğu adət-ənənələrinin müasir dövrlərdə də icrası heç də həmişə mümkün olmur. Bu m..

Nəşr edilib : 31.03.2023 16:39
Ardını oxu

Ümummilli Liderimizin ideyaları, amalları Azərbaycanın yoluna işıq saçır, xalqımızı xoşbəxt gələcəyə aparır

    Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyev bəşəriyyətin yetirdiyi dahi şəxsiyyətlərdəndir. Müasir Azərbaycan dövlətinin ötən illər ərzində ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, eləcə də mədəni həyatının bütün sahə və istiqamətləri üzrə dirçəlişi Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz bu illərdə Üm..

Nəşr edilib : 29.03.2023 18:57
Ardını oxu

Xalqa bağışlanmış ömürdən anlar: 1998-ci ilin martı

müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar xalqımızın Ulu Öndərinin parlaq, zəngin və şərəfli həyat yolunun əsas məqamlarını, bənzərsiz siyasi və dövlətçilik fəaliyyətini - xalqa bağışlanmış ömrünün anlarını xronoloji ardıcıllıqla təqdim edir. X X X 3 mart. Pr..

Nəşr edilib : 17.03.2023 09:27
Ardını oxu

Heydər Əliyev və müasir həmkarlar ittifaqlarının yaranması

Azərbaycanda aparılan islahatlar, düşünülmüş siyasət ölkəmizin hərtərəfli inkişafını təmin edir. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir qlobal çağırışlar əsasında zənginləşdirilərək, uğurla davam etdirilən milli inkişaf strategiyası ölkəmizin və xalqımızın gələcəyinə böyük nikb..

Nəşr edilib : 13.03.2023 17:29
Ardını oxu

Ümummilli Lider Azərbaycançılıq təlimində gender siyasətinin müəllifidir

Ulu öndər Heydər Əlİyеv: Dövlət quruculuğumuzun bütün mərhələlərində xüsusi xidmətləri olan Azərbaycan qadınları ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin və əmin-amanlığın qorunması, milli dövlətçiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi, mənəviyyatımızın inkişaf etdirilməsi üçün bu gün də var qüvvələrini sərf edirlər.     Azərbaycanda dövlət qadın siy..

Nəşr edilib : 06.03.2023 20:28
Ardını oxu

Heydər Əliyev və hüquqi dövlət quruculuğu

    Çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan ölkəmizin tarixində Ümummilli Lider Heydər Əliyev şəxsiyyəti, görkəmli dövlət xadiminin siyasi və idarəçilik fəaliyyəti müstəsna yer tutur. Xalqımız tarixboyu arzuladığı milli dövlətçilik amallarını məhz Heydər Əliyev epoxasında gerçəkləşdirərək dayanıqlı müstəqil Azərbaycan dövlətini qurmuşdur. Müas..

Nəşr edilib : 03.03.2023 19:04
Ardını oxu

Heydər Əliyev və milli təhsilimiz

Ümumili lider, xalqımızın mənəvi atası Heydər Əliyev Azərbaycanın həm sosial-iqtisadi, həm də mədəni inkişafında misilsiz xidmətlər göstərib. Onun rəhbərliyi altında Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixi özünün ən yüksək mərhələsini yaşayıb. Məhz ulu öndərin rəhbərliyi altında xalqımızın mənəviyyatında özünüdərk prosesi intibah dövrünü yaşamış, mil..

Nəşr edilib : 21.02.2023 11:10
Ardını oxu

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan Birinci Uşaq İncəsənət Festivalı keçiriləcək

Mədəniyyət Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi, Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr edilən Birinci Uşaq İncəsənət Festivalı keçiriləcək. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, festivalın keçirilməsində əsas məqsəd Ulu Öndər Heydər Əliyevin mədəniyyətə və..

Nəşr edilib : 20.02.2023 17:11
Ardını oxu