AZ EN RU

İqtisadiyyat


Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları ilə görüş keçirilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun iştirakı ilə fevral ayının 4-də sahibkarlarla keçirilən görüşdə dövlət orqanlarına verilən tapşırıqların icrası ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan biz..

Nəşr edilib : 04.03.2022 20:41
Ardını oxu

Milli atributumuz olan manata hörmətlə yanaşaq

    Azərbaycan Respublikası bütün dövrlərdə öz rəmzlərinə və atributlarına sahib bir dövlət kimi tanınıb. Atributlar dövlətlərin dünya sferasında tanınması üçün mühüm önəmə sahib dəyərləri özündə ifadə edir. Bayrağımız, gerbimiz və himnimiz kimi milli valyutamız olan manatı da bir atribut kimi görməliyik.      Min illər bundan öncə Azərbaycan to..

Nəşr edilib : 03.03.2022 20:37
Ardını oxu

Tikinti-quruculuq tədbirləri iqtisadi inkişafın göstəricisidir

    Bu bir həqiqətdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük nüfuzu hələ Sovetlər Birliyi dövründə ittifaq səviyyəsində bir çox layihələrin Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında reallaşmasına imkan vermişdir. Nəticədə, yeni istifadəyə verilən böyük istehsal müəssisələri təkcə əhalinin məşğulluğunu təmin etməmiş, eyni zamanda böy..

Nəşr edilib : 03.03.2022 19:47
Ardını oxu

Ekoloji cəhətdən təmiz ərzaq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsində soyuducu anbarların da böyük rolu var

    Son illər muxtar respublikada mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən aqrar sektor üzrə dinamik inkişafa nail olunmuşdur. Yeni emal müəssisələrinin yaradılması, məhsul istehsalçılarına dövlət maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, məhsulun satışı üçün yarmarkaların keçirilməsi kənd təsərrüfatı sahəsi..

Nəşr edilib : 02.03.2022 19:05
Ardını oxu

Müəssisədə keyfiyyətli ət və ət məhsulları istehsal edilir

“Sənaye ili” – 2022     Muxtar respublikamızda sahibkarlıq mühitinin formalaşması, iş adamları üçün əlverişli şəraitin yaradılması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi davamlı xarakter alıb. Bunun  nəticəsində əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunub.  İllər öncə ət məhsullarına olan tələbatımızı  ödəmək, dadlı-t..

Nəşr edilib : 02.03.2022 19:01
Ardını oxu

Tingçilik təsərrüfatı fəaliyyətini genişləndirir

Ailə təsərrüfatlarımız     Fevral ayının 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında təsərrüfat işlərinə hazırlıq  və qarşıda duran vəzifələr barədə keçirilən müşavirədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov həyata keçirilməli olan işləri diqqətə çatdıraraq yaşıllıq zolaqlarının və meyvə bağlarının salınması ilə bağlı t..

Nəşr edilib : 02.03.2022 18:52
Ardını oxu

Muxtar respublikada sənayeləşmə prosesi sürətləndirilib

“Sənaye ili” – 2022     Sənaye istehsalı iqtisadi tərəqqinin əsas aparıcı qüvvəsi hesab edildiyi üçün muxtar respublikada bu sahənin inkişafı istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü iş aparılır. Həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət sənayeləşmə prosesini ötən il daha da sürətləndirmiş, dinamik inkişaf qorunub saxlanılmışdır.  2021-ci ildə muxtar..

Nəşr edilib : 02.03.2022 18:49
Ardını oxu

Rəqəmsal ödəniş infrastrukturu təkmilləşdirilir

Dövlət proqramı icra olunur     Müasir dövrümüzdə rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin genişləndirilməsi dünya miqyasında mühüm aktual məsələlərdən hesab olunur. Bu istiqamətdə beynəlxalq səviyyədə təklif olunan yeniliklərin sayı gündən-günə artır və dünya ölkələri nağdsız hesablaşmaların tətbiqi sferasının genişləndirilməsinə maraq göstərir. Son dövrl..

Nəşr edilib : 02.03.2022 18:45
Ardını oxu

Taxıl sahələrinin aqrar sığorta olunması taxılçılığın inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir

Mütəxəssis sözü     Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi aqrar siyasət bu gün də ölkəmizdə uğurla həyata keçirilir. Dövlət proqramları, qanunlar qəbul olunur, kənd təsərrüfatının inkişafına hesablanmış tədbirlərə ciddi önəm verilir. Qeyd olunmalıdır ki, muxtar respublikamızda da aqrar sahədə qazanılan uğurlar getdikcə artır. Doğma diyarım..

Nəşr edilib : 01.03.2022 19:20
Ardını oxu

Meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı diqqət mərkəzindədir

 İnsan sağlamlığının qorunması tibbi xarakterli tədbirlərin təşkili qədər keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təminatdan da əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Yerli xammal hesabına fəaliyyət göstərən istehsal müəssisələrinin sayının artması bir tərəfdən keyfiyyətli və ucuz məhsulların istehsalına, digər tərəfdən isə əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılm..

Nəşr edilib : 01.03.2022 19:16
Ardını oxu