AZ EN RU

Elanlar

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 12 oktyabr 2023-cü il tarixli 274/ü nömrəli Əmri ilə Meşələrin İnkişafı İdarəsi (VÖEN:0200299041) ləğv edilmiş və ləğvetmə komissiyası yaradılmışdır. Kreditorlar 2 (iki) ay müddətində tələblərini ləğvetmə komissiyasına təqdim edə bilərlər. Göstərilən müddətdən sonra tələblərə baxılmayacaqdır.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Xətai məhəlləsi
Telefon: 545-11-64

***

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 12 oktyabr 2023-cü il tarixli 274/ü nömrəli Əmri ilə Balıq Mühafizə Stansiyası (VÖEN:0200312571) ləğv edilmiş və ləğvetmə komissiyası yaradılmışdır. Kreditorlar 2 (iki) ay müddətində tələblərini ləğvetmə komissiyasına təqdim edə bilərlər. Göstərilən müddətdən sonra tələblərə baxılmayacaqdır.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Xətai məhəlləsi
Telefon: 545-53-26

***

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 12 oktyabr 2023-cü il tarixli 274/ü nömrəli Əmri ilə Meşə Təsərrüfatı İdarəsi (VÖEN:0200232861) ləğv edilmiş və ləğvetmə komissiyası yaradılmışdır. Kreditorlar 2 (iki) ay müddətində tələblərini ləğvetmə komissiyasına təqdim edə bilərlər. Göstərilən müddətdən sonra tələblərə baxılmayacaqdır.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Xətai məhəlləsi
Telefon: 544-62-20

***

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 12 oktyabr 2023-cü il tarixli 274/ü nömrəli Əmri ilə Hidrometrologiya İdarəsi ləğv edilmiş və ləğvetmə komissiyası yaradılmışdır. Kreditorlar 2 (iki) ay müddətində tələblərini ləğvetmə komissiyasına təqdim edə bilərlər. Göstərilən müddətdən sonra tələblərə baxılmayacaqdır.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Xətai məhəlləsi
Telefon: 545-73-56

***

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 12 oktyabr 2023-cü il tarixli 274/ü nömrəli Əmri ilə Sədərək Rayon Su Monitorinq Laboratoriyası (VÖEN:0500129951) ləğv edilmiş və ləğvetmə komissiyası yaradılmışdır. Kreditorlar 2 (iki) ay müddətində tələblərini ləğvetmə komissiyasına təqdim edə bilərlər. Göstərilən müddətdən sonra tələblərə baxılmayacaqdır.

Ünvan: Sədərək rayonu, Heydərabad qəsəbəsi
Telefon: 070-821-37-53

***

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 12 oktyabr 2023-cü il tarixli 274/ü nömrəli Əmri ilə Geoloji Axtarış və Kəşfiyyat İdarəsi ləğv edilmiş və ləğvetmə komissiyası yaradılmışdır. Kreditorlar 2 (iki) ay müddətində tələblərini ləğvetmə komissiyasına təqdim edə bilərlər. Göstərilən müddətdən sonra tələblərə baxılmayacaqdır.

Ünvan: Culfa şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 12
Telefon: 546-05-22

Nəşr edilib : 13.10.2023 21:32