AZ EN RU

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti aşağıdakı dekan və kafedralar üzrə müsabiqə elan edir

Dekan vəzifəsini tutmaq üçün
    1. Memarlıq və mühəndislik fakültəsi
    2. Tibb fakültəsi
    3. Xarici tələbələr üzrə dekanlıq
Kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün
    1. Ümumi tarix kafedrası
    2. Elektroenergetika mühəndisliyi kafedrası
    3. Meliorasiya və ekologiya mühəndisliyi kafedrası
    4. İnformatika kafedrası
    5. Rus və Şərq dilləri kafedrası
    6. İngilis dili və metodika kafedrası
    7. İqtisadiyyat və marketinq kafedrası
    8. Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrası
    9. Əczaçılıq və biokimya kafedrası
Kafedralar üzrə boş olan vəzifələri tutmaq üçün
    1. Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrası – müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
    2. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası – dosent – 1 yer
    3. Ümumi tarix kafedrası – dosent – 1 yer
    4. Muzeyşünaslıq, Arxiv işi və kitabxanaçılıq kafedrası – dosent – 1 yer
    5. Nəqliyyat mühəndisliyi və texniki fənlər kafedrası – baş müəllim – 1 yer, müəllim – 1 yer 
    6. Elektroenergetika mühəndisliyi kafedrası – müəllim – 1 yer
    7. Elektronika və İnformasiya texnologiyaları kafedrası – professor – 1 yer (0,5 ştat), baş müəllim – 1 yer, müəllim – 1 yer, müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
    8. Meliorasiya və ekologiya mühəndisliyi kafedrası – dosent – 1 yer
    9. Ümumi riyaziyyat kafedrası – dosent – 1 yer, baş müəllim – 4 yer, baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat), müəllim – 1 yer
    10. Ümumi və nəzəri fizika kafedrası  – baş müəllim – 1 yer (0,5   ştat)
    11. İngilis dili və tərcümə kafedrası – dosent – 1 yer, baş müəllim – 2 yer, müəllim – 2 yer, müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
    12. İngilis dili və metodika kafedrası  – baş müəllim – 2 yer
    13. Beynəlxalq ticarət və menecment kafedrası – dosent – 1 yer
    14. Bələdiyyə və turizm kafedrası – baş müəllim – 1 yer
    15. İqtisadiyyat və marketinq kafedrası – müəllim – 1 yer
    16. Orkestr alətləri və dirijorluq kafedrası – dosent – 1 yer
    17. Musiqi təlimi kafedrası – baş müəllim – 1 yer, baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
    18. Təsviri incəsənət kafedrası – baş müəllim – 1 yer
    19. Fortepiano kafedrası – müəllim – 3 yer, müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
    20. Xalq çalğı alətləri kafedrası – dosent – 1 yer
    21. Teatr və mədəniyyətşünaslıq kafedrası – baş müəllim – 1 yer
    22. Pedaqogika və psixologiya kafedrası – dosent – 2 yer, baş müəllim – 1 yer
    23. Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi kafedrası – baş müəllim – 1 yer
    24. Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası – dosent – 1 yer, baş müəllim – 2 yer
    25. Çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə kafedrası – dosent – 1 yer 
    26. Kimya kafedrası – dosent – 1 yer, baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
    27. Biologiya kafedrası – dosent – 1 yer (0,5 ştat), baş müəllim – 2 yer, müəllim – 1 yer
    28. Baytarlıq təbabəti kafedrası – dosent – 1 yer (0,5 ştat), baş müəllim – 2 yer
    29. Coğrafiya kafedrası  – baş müəllim – 1 yer
    30. Hüquq fənləri kafedrası – dosent – 1 yer, baş müəllim – 1 yer
    31. Beynəlxalq münasibətlər kafedrası – dosent – 1 yer (0,5 ştat), müəllim – 1 yer (0,5   ştat)
    32. Fəlsəfə və sosial iş kafedrası – dosent – 1 yer (0,5 ştat), baş müəllim – 1 yer (0,5 ştat), müəllim – 2 yer
    33. Əczaçılıq və biokimya kafedrası  – müəllim – 1 yer,  müəllim – 2 yer (0,5   ştat)
    34. Təməl tibb fənləri kafedrası  – baş müəllim – 2 yer,  müəllim – 1 yer 
    35. Ümumi təbabət və tibbi kliniki fənlər kafedrası – dosent – 2 yer (0,5 ştat), baş  müəllim – 1 yer, müəllim – 1 yer, müəllim – 1 yer (0,5   ştat)
    36. Stomatologiya kafedrası –  müəllim – 2 yer (0,5 ştat)
    Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc olunduğu gündən bir ay müddətində müvafiq qaydada təqdim edilə bilər.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, universitet şəhərciyi
Telefon: (036)545-23-66/10-01

Nəşr edilib : 04.10.2023 20:16