AZ EN RU

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi elmi-tədqiqat müəssisələrində baş direktor və şöbə müdiri vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqə elan edir

    Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu
    Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsi
    Şöbə müdiri – 1 ştat vahidi
    Arxeoloji xidmət şöbəsi
    Şöbə müdiri – 1 ştat vahidi
    İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
    Dilçilik şöbəsi
    Şöbə müdiri – 1 ştat vahidi
    Musiqi və teatr şöbəsi
    Şöbə müdiri – 1 ştat vahidi
    Onomastika şöbəsi
    Şöbə müdiri – 1 ştat vahidi
    Folklorşünaslıq şöbəsi
    Şöbə müdiri – 1 ştat vahidi
    Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi
    Şöbə müdiri – 1 ştat vahidi
    Əlyazmalar Fondu 
    Baş direktor – 1 ştat vahidi
    Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsi
    Şöbə müdiri – 1 ştat vahidi
    Müsabiqədə yerlərə uyğun olaraq AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvləri, elmlər doktorları, fəlsəfə doktorları iştirak edə bilərlər.
    Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq elan dərc edilən gündən etibarən bir ay müddətində aşağıdakı ünvana göndərilməlidir.

Az 7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 76. 
AMEA Naxçıvan Bölməsi İnsan resursları və sənədlərlə iş şöbəsi
Telefon: 550-21-52; 544-09-64  

 

Nəşr edilib : 02.11.2023 18:01