AZ EN RU

Turizm


Naxçıvan-Şərur-Şahbulaq turizm marşrutu

    Ölkəmizin istər daxili, istərsə də beynəlxalq turizm destinasiyaları arasında mühüm əhəmiyyətə malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud turizm ehtiyatları, yaradılmış sosial-infrastruktur və lojistika imkanları müxtəlif istiqamətlər üzrə turizm marşrutlarının işlənib hazırlanması perspektivlərini həmişə aktual edir. Çox geniş coğrafiya..

Nəşr edilib : 19.09.2022 20:09
Ardını oxu

Naxçıvanın turizm potensialı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində təbliğ olunur

    Zəngin turizm potensialına malik olan Naxçıvan, insanlarının qonaqpərvərliyi, qədim tarixi, gözoxşayan təbiəti ilə gələn qonaqları özünə heyran qoyur. Muxtar respublikanın turizm imkanları bütün vasitələrdən istifadə edilməklə təbliğ olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialı bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrinin turizm bazarında ..

Nəşr edilib : 08.09.2022 19:28
Ardını oxu

Naxçıvan Muxtar Respublikasının gölləri qiymətli təbii sərvətimizdir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində olan göllər təbiətin bu diyara bəxş etdiyi qiymətli təbii su hövzələridir. Ordubad rayonunun 3000-3500 metr yüksəkliyində başıqarlı dağlar, sıldırım qayalar arasında yerləşən gölləri öz sularında səmanın maviliyini əks etdirir. Şahbuz rayonunda dəniz səviyyəsindən, təxminən, 2500 metr yüksəklikdə, yaşıl ç..

Nəşr edilib : 05.09.2022 19:34
Ardını oxu

Yaşıllıqlara qərq olan təbiət gözəli Şahbuz

Keçmişin acı xatirəsi...      Ucqar dağ kəndi Ağbulaqda o il qış daha sərt keçirdi. Havadakı sazaq da soyuğu birə-beş artırırdı. Qurban əmi həyətində saldığı bağa tərəf asta-asta addımlayıb, illərdir, zəhmətini çəkdiyi ağaclara baxaraq dərin düşüncələrə qərq olmuşdu. O, bir xeyli bağı gəzib fikirli-fikirli ağaclara baxdıqdan sonra bağın kənarınd..

Nəşr edilib : 26.08.2022 20:07
Ardını oxu

Turizm sektorunun inkişafı diqqət mərkəzindədir

    Ölkəmizdə müasir dövrün ən mühüm sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətlərindən birini turizm sektoru təşkil edir. Bu sahənin inkişafı, öz növbəsində, bir sıra istehsal sahələrinin davamlı fəaliyyətinin təmin olunmasında, eləcə də əhalinin məşğulluğunun və gəlirlilik səviyyəsinin artırılmasında xüsusi rol oynayır.     Naxçıvan Muxtar Respublikası A..

Nəşr edilib : 23.08.2022 17:32
Ardını oxu

Turizmin inkişafı muxtar respublikada aparılan miqrasiya siyasəti ilə sıx bağlıdır

    Müasir dövrdə davamlı və dayanıqlı iqtisadi inkişaf, sosial cəlbedicilik, qədim tarix və zəngin mədəniyyət turizmin məhz ən önəmli faktorlarından hesab edilir. Bu gün əlverişli coğrafi mövqeyi, füsunkar təbiət müxtəlifliyini, müasirlik və tarixiliyi özündə ehtiva etməsi, eyni zamanda əmin-amanlıq şəraitində təhlükəsizliyin və ictimai-siyasi sab..

Nəşr edilib : 18.08.2022 19:04
Ardını oxu

Vətənə, yurda sevgi aşılayan, turizmə maraq yaradan məkan...

    Rəvayətə görə, tanınmış rus yazıçı və pedaqoqu Anton Makarenkonun yanına tərbiyə keçməsi üçün körpə bir uşaq gətirirlər. Görkəmli pedaqoq uşağın 6 aylıq olduğunu biləndə, “artıq gecdir” söyləyir. Antik dövrdən bu günə kimi təməlin önəmli olduğunu aşılayan, isbat edən onlarla belə həyat hadisəsini, dünyagörmüş insanların, aqillərin təsdiqini tap..

Nəşr edilib : 16.08.2022 17:26
Ardını oxu

Qeyri-ənənəvi turizm növlərinin inkişafı istiqamətində təbliğat işləri davam etdirilir

    Quş müşahidəçiliyi quşları təbii mühitdə izləmək, hərəkətlərini araşdırmaq, onların növlərinin müəyyən edilməsində və sayılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Quş müşahidəçiliyi turizmin az sərmayə tələb edən, lakin böyük gəlir gətirən növlərindən biridir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının əlverişli coğrafi mövqeyi, özünəməxsus iqlimi bu torpağa z..

Nəşr edilib : 28.07.2022 21:14
Ardını oxu

Ekoloji turizmin ideal məkanı – Naxçıvan şəlalələri

    Çox qədim bir sivilizasiyanın ecazkar izlərini və mədəni-tarixi irsini qoruyub saxlayan Naxçıvan Muxtar Respublikası zəngin coğrafi landşafı, təbii sərvətləri, tarixi, dini, təbiət abidələri, müalicəvi mineral suları, gursulu dağ çayları, rəngarəng gölləri və şəlalələri ilə zəngin turizm ehtiyatlarına malikdir. Bu gün sizi ecazkar gözəllikləri ..

Nəşr edilib : 25.07.2022 21:12
Ardını oxu

Səmərəli keçən zamanın, maraqlı istirahətin və əyləncəli mühitin ünvanı

    Son illərdə günü-gündən gözəlləşən qədim diyarımızda əhalinin mədəni istirahətinin təmin olunması, vaxtlarının səmərəli keçirilməsi məqsədilə yeni park-xiyabanlar salınır, müasir əyləncə mərkəzləri istifadəyə verilir. Şəhər sakinlərinin, qonaqların, xüsusilə uşaqların sevimli məkanlarından olan “Əyləncə adası” İstirahət Mərkəzi də seçilən, sevi..

Nəşr edilib : 22.07.2022 21:12
Ardını oxu