AZ EN RU

İqtisadiyyat


Şərur rayonunda sənaye sahəsində yeni layihələrin dəstəklənməsi davam edir

    2022-ci ilin əvvəlindən etibarən Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən muxtar respublikanın bölgələrində özəl bölmə təmsilçilərinin müxtəlif layihələrinin maliyyələşdirilməsi davam etdirilib.     2022-ci ilin ötən dövrü ərzində Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən Şərur rayonunda sənaye sahəsində yeni layihələrin dəstəklənməsi, aqrar sekt..

Nəşr edilib : 30.09.2022 21:15
Ardını oxu

Son tamamlama işləri aparılır

    Muxtar respublikanın ən böyük bölgələrindən biri olan Şərur rayonunda cari ildə də tikinti-quruculuq işləri geniş vüsəti ilə diqqəti çəkir. Coğrafiyası müxtəlif istiqamətləri əhatə edən belə tədbirlər rayona müasir görkəm gətirməklə həm də insanların qurub-yaratmaq əzminə müsbət təsir göstərir, onları doğma yurd yerinə daha sıx tellərlə bağlayı..

Nəşr edilib : 29.09.2022 19:46
Ardını oxu

Ailə təsərrüfatları dövlət dəstəyindən bəhrələnir

    Muxtar respublikada ailə təsərrüfatları kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların əsas qolunu təşkil edir. Hər il  muxtar respublikada belə təsərrüfatlar yaradılır, tələbatın ödənilməsində yerli məhsulların payı əhəmiyyətli dərəcədə artır, ixracın həcmi yüksəlir. Bu tədbirlərin davamı olaraq  Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndində ailə təsərrüfatçı..

Nəşr edilib : 29.09.2022 19:39
Ardını oxu

Bir çox dərdin dərmanı – zoğal

    Muxtar respublikamızın zəngin bitki örtüyü, əlverişli iqlim şəraiti burada bir çox meyvə və giləmeyvə növlərinin becərilməsinə imkan verir. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proq..

Nəşr edilib : 29.09.2022 19:09
Ardını oxu

Qazanılan hər bir uğurun təməlində dövlət qayğısı dayanır

Ötən ayın nailiyyətləri bunu təsdiq edir     Bu gün “Qeyrət qalası” kimi tanıdığımız Sədərək rayonu haqqında söhbət düşərkən sərhəd bölgəsini, onun vətənpərvər sakinlərini yaxından tanıyanlar birmənalı olaraq təsdiq edərlər ki, bu bölgədə diqqətçəkən əsas cəhət adamlardakı yüksək əhvali-ruhiyyə, torpağa qəlbən bağlılıq, sabaha cavahdehlik hisslə..

Nəşr edilib : 29.09.2022 19:08
Ardını oxu

Etibarlı ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı muxtar respublikada strateji istiqamətlərdən birini təşkil edir

    İlk dəfə 1974-cü ildə BMT Baş Assambleyasında gündəmə gələn “ərzaq təhlükəsizliyi” termini qlobal böhran və acların etirazları nəticəsində dünya gündəminin əsas məsələlərindən biri halına gələrək günümüzədək öz aktuallığını saxlayır. Qurum tərəfindən müəyyən edilmiş kriteriyalara görə ərzaq təhlükəsizliyi dedikdə elə situasiya nəzərdə tutulur k..

Nəşr edilib : 22.09.2022 18:02
Ardını oxu

Payızlıq taxıl əkinlərində məhsuldarlığa təsir edən əsas amillər nəzərə alınmalıdır

    Taxılçılıqla məşğul olan fermerlər və torpaq mülkiyyətçiləri yüksək məhsuldarlığa nail olmaq üçün əkin sahəsinin seçilməsindən başlamış biçinə qədər olan bütün dövrdə aqrotexniki tədbirləri vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirməli, bəzi amilləri xüsusi diqqətdə saxlamalıdırlar.      Buğda çox fərqli torpaq tiplərində yetişdirilə bilən bir bitk..

Nəşr edilib : 21.09.2022 20:28
Ardını oxu

2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı

    Muxtar respublikada 2022-ci ilin yanvar-avqust aylarında 1 milyard 939 milyon 834 min 300 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2021-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 2,4 faiz çoxdur.     Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,9 faiz artaraq 4182,5 manat olmuşdur...

Nəşr edilib : 21.09.2022 20:15
Ardını oxu

Meyvəsi, toxumu, yarpağı ilə cana məlhəm Şərur şaftalısı

    Muxtar diyarımızın bütün bölgələrinə nəzər salsaq, görərik ki, yurdumuzda kənd təsərrüfatının bir çox sahələri ilə yanaşı, meyvəçiliyə də böyük maraq göstərilir. Uzun illər ərzində qazanılmış təcrübə, burada nadir meyvə sortlarının yetişdirilməsi, həmin sortların müxtəlif beynəlxalq sərgilərə çıxarılaraq yüksək qiymətləndirilməsi reallıqdır və ..

Nəşr edilib : 20.09.2022 20:06
Ardını oxu

Cari ildə Naxçıvan şəhərində 139 fərdi ev və 25 obyekt mavi yanacaqla təmin olunub

    Muxtar respublikamızın ən ucqar dağ kəndindən paytaxt şəhərimizədək hər bir ev, mənzil, təsərrüfat müəssisəsi ilin bütün fəsillərində fasiləsiz və keyfiyyətli mavi yanacaqla təmin olunur, baş verə biləcək qəza hallarının, eləcə də qaz sızmalarının aradan qaldırılması üçün aidiyyəti təşkilatlar tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Son ..

Nəşr edilib : 20.09.2022 20:05
Ardını oxu